Windbarriers
Image default
Auto

Rittenregistratie bij meerdere bestuurders

Het bijhouden van een rittenregistratie wordt steeds eenvoudiger. Met een blackbox in de auto wordt de ritregistratie automatisch voor u bijgehouden, waardoor u zelf verder niets hoeft te doen. Maar hoe zit het met een rittenregistratie als er meerdere bestuurders per voertuig zijn?

 

Waarom rittenregistratie

Laten we bij het begin beginnen: wanneer is het belangrijk om een ritregistratie bij te houden. Als u een auto van de zaak heeft dient er over het loon van de auto belasting betaald te worden. Dit is de zogenaamde bijtelling. Wilt u geen bijtelling betalen, dan dient er een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ getekend te worden en dient u een rittenregistratie bij te houden waarmee u aantoont maximaal 500 km privé met het voertuig te hebben gereden op jaarbasis.

 

Meerdere bestuurders

Staat er op de zaak een auto die voor iedereen gebruikt mag worden? Dan moet er per rit bijgehouden worden wie er heeft gereden. In tegenstelling tot een auto waar alleen u over beschikt, moet dit dus bijgehouden worden. Dit kan met een blackbox met bestuurdersidentificatie. De werking is vrij simpel. In de auto zit een scanner die gaat piepen wanneer u de auto start. Iedere bestuurder beschikt over zijn eigen ‘tag’, die hij kan gebruiken om in te scannen in de auto. De pieptoon stopt en de blackbox weet dat persoon A in de auto zit. Hoeveel bestuurders of auto’s er ook zijn: de persoonlijke tag kan in iedere auto gescand worden. Dus ook wanneer er 10 auto’s en 100 bestuurders zijn: elke bestuurder kan in iedere auto stappen en zijn tag scannen. De blackbox registreert de bestuurder dan automatisch in de rittenregistratie.

Eenvoudig in gebruik

Kortom: rittenregistratie is ook eenvoudig bij te houden als er meerdere bestuurders gebruik maken van dezelfde auto. Het gebruik van bestuurdersidentificatie is gemakkelijk en wordt niet vergeten door de pieptoon die klinkt bij het starten van de auto. Door het scannen van de tag komt de juiste bestuurder bij de juiste rit te staan in de ritregistratie.

https://www.trackjackeurope.com/rittenregistratie/