Hoe word je kindercoach?

Hoe word je kindercoach?

Hoe word je kindercoach?

Hoe word je kindercoach?

Niet alleen volwassenen staan vaker voor nieuwe uitdagingen; ook kinderen en adolescenten staan steeds meer onder druk. Er worden prestaties verwacht op school, de sociale verwachtingen nemen toe en problemen thuis of met vrienden komen veelvuldig voor. Een kindercoach kan bij dit alles ondersteunen. In dit artikel ontdek je wat een kindercoach precies doet, welke vaardigheden je nodig hebt als kindercoach en welke opleidingen je zoal kunt volgen.

Voor veel jongeren van nu is de lijst van eisen waar zij mee te maken krijgen eindeloos. Van huiswerk maken tot het managen van verwachtingen van leraren, ouders en vrienden, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het onderhouden van hobby’s, en het “simpelweg” begrijpen van de wereld om hen heen. Om dit alles aan te kunnen, hebben kinderen en jongeren vertrouwen in hun eigen kracht en motivatie nodig. 

Helaas ziet de realiteit van adolescenten er vaak anders uit. Zelftwijfel, angsten en blokkades weerhouden hen ervan hun volledige potentieel te ontdekken. Dit is precies waar professionele kindercoaching uitkomst biedt. 

Kindercoaching richt zich op het kind met als belangrijkste focus zijn of haar individuele kenmerken, talenten en mogelijkheden. Lees verder om te ontdekken of een opleiding kindercoach wat voor jou kan zijn.

Bekijk alle beroepen waarin je kunt werken op Springest.nl.

Wat is coaching?

Er zijn een paar verschillende definities van coaching. Welke van toepassing is, hangt onder meer af van de doelen die men ermee voor ogen heeft. Enkele populaire definities van coaching zijn:

 • “Het is helpen leren in plaats van onderwijzen.” – Gallway, 1986

 • “Het ontsluiten van het potentieel van een persoon om zijn eigen prestatie te maximaliseren.” – Whitmore, 2002

Het ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) op Ensie definieert een leefstijlcoach als een “coach voor advies op het gebied van leefstijl; iemand die mensen advies geeft op het gebied van voeding en beweging; lifestylecoach.”

Mensen die een coach opleiding hebben gevolgd, verwijzen vaak naar zichzelf als een “life coach”, of “leefstijlcoach”.  In de meeste gevallen hebben zij een specifiek onderwerp of bepaalde vorm van professionele ontwikkeling als specialisatie. 

Coaching is met name effectief als je een duidelijk doel voor ogen hebt; iets dat je zou graag willen bereiken of overwinnen, waarvan je niet precies weet hoe je dat doet. Ook als je bepaald gedrag wilt veranderen of verbeteren, maar de structuur of motivatie mist om dat zelfstandig te doen, dan is coaching een geweldig hulpmiddel.

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching bestaat uit het ondersteunen van kinderen om hun potentieel te bereiken, te ontdekken wat hun passies en doelen zouden kunnen zijn, en hen te helpen verschillende wegen te bewandelen die voor hen zinvol en succesvol kunnen zijn.

Als we aan coaching denken, denken we zelden aan het stellen van doelen voor onze kinderen, zoals we dat voor onszelf doen, maar waarom niet? Het gaat er niet om kinderen onder druk te zetten om moeilijke beslissingen te nemen, maar om hen aan te moedigen nieuwsgierig te zijn naar hoe het leven er voor hen uit zou kunnen zien.

Effectieve coaching kan jonge kinderen ook helpen een aantal persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen die hen zullen helpen als ze ouder worden, zoals:

 • Veerkracht

 • Faalangst overwinnen

 • Zelfvertrouwen bij het nastreven van persoonlijke doelen

 • Creatief problemen oplossen

 • Een open, nieuwsgierige benadering van nieuwe uitdagingen en ideeën

 • Samenwerken en delen

Net als bij andere vormen van coaching is het uitgangspunt bij kindercoaching dat elk kind al beschikt over de nodige middelen om uitdagingen te overwinnen en zijn of haar doelen te bereiken. Een kindercoach begeleidt kinderen om deze middelen sneller te ontdekken.

Wat zijn de voordelen van coaching voor kinderen?

Kindercoaching kan jonge kinderen helpen te leren dat het leven uiteindelijk draait om de reis, en niet om de bestemming of beloning. Vijf voordelen van het coachen van jonge kinderen zijn:

1. Kinderen helpen begrijpen dat prestaties niet altijd gelijk staan aan geluk

Het hoogste cijfer halen op een toets, een kleurwedstrijd winnen, of de eerste plaats halen in de sportwedstrijd? Het brengt allemaal een geweldig gevoel met zich mee. Coaching kan kinderen helpen te begrijpen dat, hoewel winnen fijn is, het zeker niet de enige maatstaf is voor succes of de enige manier om je gelukkig te voelen.

2. Kinderen leren dat emoties en ervaringen twee verschillende dingen zijn

Kinderen gaan vaak door een achtbaan van emoties tijdens de gemiddelde dag, gebaseerd op wat er gebeurt, hoe moe ze zich voelen, of ze honger hebben of zelfs of hun sap in de verkeerde kleur beker werd geserveerd. Coaching kan hen helpen ontdekken waarom deze emoties ontstaan, en ze los te zien van hun ervaringen. Dit kan vooral nuttig zijn als ze bijvoorbeeld een wedstrijd verliezen of een laag cijfer halen.

3. Kinderen helpen evenwicht en nieuwsgierigheid op te bouwen

Wanneer kinderen laten zien dat ze ergens aanleg voor hebben, kan het makkelijk zijn om er helemaal in op te gaan en hun aandacht volledig op dat ene ding te richten, of het nu een sport, muziekinstrument of andere hobby is. Coaching helpt om evenwicht aan te moedigen, omdat het hebben van meerdere interesses en nieuwsgierigheid op de lange termijn gunstiger zal zijn. 

4. Kinderen beter helpen begrijpen dat iedereen anders is, en dat dit goed is 

Door kinderen niet in een hokje te plaatsen van dat ene ding waarin ze in geïnteresseerd zijn, kunnen kindercoaches ze meer begrip bijbrengen voor het brede scala aan interesses en passies dat er bestaat. Zo leren ze dat er geen ‘foute’ of ‘juiste’ manieren zijn om gelukkig te zijn.

5. Kinderen helpen bij hun authentieke karaktervorming

Coaching kan kinderen helpen te leren wat hen echt gelukkig maakt. Het gaat over hard werken, hun best doen, en hindernissen overwinnen als die zich voordoen.

Wat zijn de taken van een kindercoach?

De taak van de kindercoach is om samen met het kind op een aan de leeftijd aangepaste en speelse manier oplossingen uit te werken. Tijdens de sessies past een kindercoach beproefde methoden en procedures toe. Deze zijn gebaseerd op hersenonderzoek en moderne psychologie. 

Een kindercoach reikt het kind effectieve methoden aan die het in de toekomst kan gebruiken. Zodoende kan deze actief invloed uitoefenen op zijn of haar eigen ontwikkelingsproces. Mogelijke doelen bij kindercoaching zijn:

 • Oplossen van blokkades (bijv. bij het leren)

 • Persoonlijkheidsontwikkeling

 • Versterken van motivatie

 • Het aanreiken van concrete strategieën voor actie

 • Werken aan negatieve overtuigingen

 • Ontwikkeling van perspectieven

Welke kwalificaties heb je nodig als kindercoach?

Wie kindercoach wordt, moet een belangrijke basisvereiste meebrengen: interesse in persoonlijke ontwikkeling. Ook moet je zeker plezier hebben in het omgaan met mensen en vooral met kinderen. Als je al met kinderen werkt, is dit waarschijnlijk vanzelfsprekend voor jou. Als je echter nog niet veel met kinderen te maken hebt gehad, kunt je het beste goed nagaan of een regulier coach opleiding misschien beter past.

Nog meer dan bij het coachen van volwassenen dien je een hoge mate van sociale competentie en emotionele intelligentie mee te brengen, want kinderen reageren niet zelden onvoorspelbaar. Kalmte en geduld zijn voor kindercoaching zeer belangrijk.

Voor wie is een opleiding tot kindercoach bestemd?

Het aanleren van de vaardigheden, technieken, hulpmiddelen en concepten van effectieve coaching kan een geweldig hulpmiddel zijn voor ouders, leerkrachten en iedereen die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van jonge kinderen. De volgende personen zijn in het bijzonder gekwalificeerd voor een opleiding of bijscholing tot kindercoach:

 • Volwassen (leefstijl-)coaches die hun toolkit willen uitbreiden en geïnteresseerd zijn in het werken met kinderen;

 • Coaches en therapeuten die al met kinderen werken en zich verder willen scholen;

 • Pedagogisch medewerkers zoals leraren en opvoeders die hun methodologische competentie in het omgaan met problemen van kinderen willen ontwikkelen;

 • Ouders of andere wettelijke voogden die hun kroost op eigen initiatief willen ondersteunen.

Trends in kindercoach opleidingen

Op Springest vind je op dit moment 25 verschillende kindercoach opleidingen en trainingen van 14 aanbieders. De gemiddelde prijs van dit type opleiding is 1899 euro en je kunt zowel voldoende klassikale trainingen als thuisstudies vinden. 

Aanbieders van opleidingen tot kindercoach die populair zijn op Springest en hoog worden beoordeeld, zijn onder meer:

 • BGL & partners

 • TC Academy

 • UNLP

 • Sonnevelt

 • Academie voor Psychodynamica

 Bekijk hieronder enkele overige cijfers en statistieken over kindercoach trainingen op Springest: 

 

https://www.springest.nl/